Zabrzu

 

LPG jako paliwo napędowe

Aktualnie, w wielu krajach wzrasta jego popularność jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei. Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny własności antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80. LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania dość kosztownej instalacji (od 1500 do 4000 zł). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą jednak częściowo korzystać też z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno się odbywać z użyciem benzyny. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG automatycznie przełaczają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączana się z benzyny na LPG. Instalację LPG można również zastosować w samochodach z silnikiem dwusuwowym, oraz z silnikiem Diesla. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 50% ceny benzyny bezołowiowej. W Holandii i Niemczech paliwo to jest silnie promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny. Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje. W styczniu 2006 r. istniało 5 typów instalacji zasilaniem LPG.

  • I - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa).
  • II - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa) z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
  • III - instalacja z wtryskiem jednopunktowym (stałym) gazu w fazie lotnej.
  • IV - instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej.
  • V - instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.
  • AutoGaz